субота, 23. новембар 2013.

Математика 2.разред


                    
              КОНТРОЛНА ВЕЖБА
  ____________________      __________         _________                                                                          (Име и презиме)             (Број бодова)        (Оцена)


                                                                                                                                       
1.Израчунај:
54+37=___         68+29=____        87-65=____     91-59=____     100-74=_____    73-57=_____
3

2.Израчунај:
57 – 40 +12 =______________________       
 32 +( 67- 30 )=_________________________
88+12-63 =________________________         
73 – ( 18-10)=_________________________
43.Израчунај:
34 + x = 67     x + 24 = 51     x – 73 = 15     58 – x = 49  
                                            4

4. a) Један сабирак је 48, а збир је 80. Израчунај други сабирак.
_____________________________________________________________________________________
б) Умањеник је 82, а разлика 28. Израчунај умањилац.
_____________________________________________________________________________________
4

5. Марко је у џепу имао неколико кликера. Када је другу поклонио 17, остало му је 25 кликера. Колико је кликера Марко имао у џепу?
_____________________________________________________________________________________
6


ДОДАТНИ  ЗАДАТАК
6. Од неког броја одузми најмањи број треће десетице. Разлика ће бити највећи нeпаран број осме десетице. Постави једначину и реши је.
_____________________________________________________________________________________
8
Број бодова
Оцена
1- 4
1
5-8
2
9-12
3
13-16
4
17-21
5


Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!