недеља, 24. новембар 2013.

Синтаксичке вежбе

БОГАТИМО И ПРОШИРУЈЕМО РЕЧЕНИЦЕ
Пронађи на слици одговарајуће речи и прошири дате реченице испод слике .        

Дува  ветар.
_________   дува  _________  ветар. 
Лишће  опада.
________   лишће  опада  _____________.
Мама  меси  колаче.
_______  мама  меси  ____________   колаче.
Комшија  сече  дрва.
______ комшија  ___________   сече  дрва.
Маша  чита  песму.
_______  Маша чита песму ___________________________.
Друг живи у Смољинцу.
_______  друг  ___________   живи у Смољинцу.
Тата  вози ауто.
___________ тата вози _________ ауто.
Лети  јато  птица.
Лети __________  јато птица ___________.

1 коментар:

Очекујем ваше коментаре!