недеља, 31. јануар 2016.

Оцењивање

                                         ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА

                                      У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУСавиндан 2016.године у Шапину