уторак, 24. децембар 2013.

Полугодишњи тест из српског језика за 2.разред


    








   ПОЛУГОДИШЊИ  ТЕСТ  ИЗ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА  ЗА 2.РАЗРЕД                                                                                                     




1.У набројаним речима  подвуци именице:
Два, оловка, ми, лист, Јован, телефон,они, Шапине, певати, киша, пас, снег, девојчица, цвеће
2.Напиши пет властитих и пет заједничких именица
Властите именице:______________________________________________________________________
Заједничке именице:______________________________________________________________________
3.Наведеним именицама одреди род и број:
ИМЕНИЦА
РОД
БРОЈ
џемпер


дете


сестре


пилићи


фломастери


књига


4.Одреди врсту следећих реченица:
Данас ћемо се играти._____________________________________
Где идеш?_________________________________
Стани ту!___________________________________
Ура, стигла је тетка!________________________________
5.Одреди облик следећих реченица:
Волим да једем јабуке.______________________________________
Не могу сада да причам._______________________________________
6.У набројаним речима подвуци глаголе:
свеска, читати, спавати, цвет, обојити, јелка, Сава, грмети, оловка, орах, сањати, писати

7. Попуни табелу:
УМАЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ
РЕЧ
УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ

торба

кућица




ручерда

8.Напиши супротно значење сваке наведене речи:
дан______________;   бело______________;  леп_____________;  тамно________________;
добро______________;     тешко________________;         здрав________________. 
9.Препиши правилно следећи текст:
ЈАСАМУЧЕНИКОСНОВНЕШКОЛЕДРАЖАМАРКОВИЋРОЂАУШАПИНУВОЛИМ ДА ЧИТАМШКОЛАРКУМОЈАТЕТКАЖИВИБЛИЗУНАСУУЛИЦИЂУРЕЈАКШИЋА
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10.Препиши правилно следеће реченице:
Неволим и нећу да се свађам са другом децом.
________________________________________________________________
Јели он увек такав?
_________________________________________________________________
Не мој да причаш на часу!
________________________________________________________________
Дали су ти дали лопту?
_________________________________________________________________Не мој  да се играш.
_________________________________________________________________Незнам колико је сати.
_________________________________________________________________


4 коментара:

Очекујем ваше коментаре!