уторак, 24. децембар 2013.

Полугодишњи тест из српског језика за 4.разредПолугодишњи тест из српског језика
           4. Разред

                  РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ
1.Допуни реченице:
 Именице су_____________________________________________________
2. Наброј врсте именица:________________________________________________
а) Властите именице означавају:_________________________________________
б) Заједничке именице означавају:_______________________________________
в) Градивне именице означавају:______________________________________
г) Збирне именице означавају:________________________________________
2. Пронађи именице и сврстај их у групу којој припадају:
Милица, аутомобил, брашно, фломастер, стакло, шећер, Обрад, песак, лишће, Шапине, Сребрно језеро, парадајз, прасад, пилад,Марко,вишња,учионица , грање, Италија, кактус, маргарин.
властите:__________________________________________________заједничке:________________________________________
градивне:__________________________________________________
збирне:____________________________________________________
3. Напиши збирне именице од заједничких именица:
грана__________,камен__________,прут_____________,прасе____________;
3. Напиши именице супротног значења:
црно:__________,здравље:_________,ноћ:___________,тврдо:_____________;
4. Подвуци атрибуте:
Јана је појела цео колач.

Моја мама је најбоља.
На данашњи дан је рођен стриц.
Два ученика шапућу.
5. Придеви су:______________________________________________________
а) Наброј врсте придева:_______________________________________________
6. Подвуци придеве у следећим реченицама:
а) Моја бака плете.
б) Јован добро игра фудбал.
ц) Мама лепо пева.
7. а) Глаголи су:_________________________________________________
б) Напиши реченице са глаголима који означавају:
стање:_____________________________________________________
радњу:_____________________________________________________
збивање:___________________________________________________
8. Напиши реченицу са
а) Глаголским предикатом:______________________________________________
б) Именским предикатом:______________________________________________
9. Повежи стрелицама глагол са објектом који му припада:
гледа               књигу
чита                каменчиће
баца                 филм 


10.Јуче смо ми, у великом ресторану са двадесет гостију ,прославили њен тридесети рођендан.
Реченица је по значењу:_______________,
Реченица је по облику:________________,
Реченица је по садржају:_______________,
Врсте речи:
Именице:______________________________________
Глаголи:_______________________________________
Придеви:_______________________________________
Бројеви:_______________________________________
Личне заменице:________________________________
Служба речи у реченици.
Субјекат:_______________________________________
Предикат:______________________________________
Објекат:________________________________________
Атрибут:_______________________________________

ПРАВОПИС
1. Препиши правилно следећи текст:
УСКОРОЋЕЗИМСКИРАСПУСТЈЕЛИЦАЋЕПУТОВАТИСАМАУБЕОГРАДКОДСЕСТРЕАНЂЕЛИЈЕМАМАЈОЈЈЕСПАКОВАЛАПОКЛОНЕЈЕЛИЦАЋЕПОНЕТИШКОЛАРАЦСЕСТРИАУЈАКУЛИВАДСКИМЕДХОЋЕЛИЗНАТИДАСАМАПРОНАЂЕУЛИЦУЂУРЕЈАКШИЋА

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Реченицу:
Сања је рекла:,,Јуче сам била у позоришту''. Напиши на друга два начина управног говора.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Реченицу из неуправног говора пребаци у управни:
Милица је рекла да ћемо се сутра санкати.
_______________________________________________________
4. Напиши исправно:
а) НЕМОЈДАМИГОВОРИШДАЈАТОНЕУМЕМ
___________________________________________________________
б) ДАЛИСМОЈУЧЕДАЛИМИЛЕНИСВЕСКУ
___________________________________________________________
ц) НЕЗНАМДАЛИОНУЧИ
___________________________________________________________


5. Заједно са речцом не пишу се следећи глаголи:
_______________________________________________________            КЊИЖЕВНОСТ
1. Наброј наслове песама које смо учили у првом полугодишту:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Шта су басне?
______________________________________________________________________________________________________________________
3.Шта су бајке
______________________________________________________________________________________________________________________
4. Напиши једну пословицу.
___________________________________________________________
5.Напиши једну загонетку и њену одгонетку.
______________________________________________________________________________________________________________________6.О чему се говори у песми „Стари Вујадин“?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________7.Шта је поука ове песме?
___________________________________________________________

Полугодишњи тест из српског језика за 2.разред


    
   ПОЛУГОДИШЊИ  ТЕСТ  ИЗ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА  ЗА 2.РАЗРЕД                                                                                                     
1.У набројаним речима  подвуци именице:
Два, оловка, ми, лист, Јован, телефон,они, Шапине, певати, киша, пас, снег, девојчица, цвеће
2.Напиши пет властитих и пет заједничких именица
Властите именице:______________________________________________________________________
Заједничке именице:______________________________________________________________________
3.Наведеним именицама одреди род и број:
ИМЕНИЦА
РОД
БРОЈ
џемпер


дете


сестре


пилићи


фломастери


књига


4.Одреди врсту следећих реченица:
Данас ћемо се играти._____________________________________
Где идеш?_________________________________
Стани ту!___________________________________
Ура, стигла је тетка!________________________________
5.Одреди облик следећих реченица:
Волим да једем јабуке.______________________________________
Не могу сада да причам._______________________________________
6.У набројаним речима подвуци глаголе:
свеска, читати, спавати, цвет, обојити, јелка, Сава, грмети, оловка, орах, сањати, писати

7. Попуни табелу:
УМАЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ
РЕЧ
УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ

торба

кућица
ручерда

8.Напиши супротно значење сваке наведене речи:
дан______________;   бело______________;  леп_____________;  тамно________________;
добро______________;     тешко________________;         здрав________________. 
9.Препиши правилно следећи текст:
ЈАСАМУЧЕНИКОСНОВНЕШКОЛЕДРАЖАМАРКОВИЋРОЂАУШАПИНУВОЛИМ ДА ЧИТАМШКОЛАРКУМОЈАТЕТКАЖИВИБЛИЗУНАСУУЛИЦИЂУРЕЈАКШИЋА
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


10.Препиши правилно следеће реченице:
Неволим и нећу да се свађам са другом децом.
________________________________________________________________
Јели он увек такав?
_________________________________________________________________
Не мој да причаш на часу!
________________________________________________________________
Дали су ти дали лопту?
_________________________________________________________________Не мој  да се играш.
_________________________________________________________________Незнам колико је сати.
_________________________________________________________________