уторак, 21. октобар 2014.

Пронађи речи

ПРОНАЂИ РЕЧИПронађи на слици речи МАМА и заокружи их црвеном бојом.
Пронађи на слици речи ТАТА и заокружи их плавом бојом.
Пронађи на слици речи НАНА и заокружи их зеленом бојом.