четвртак, 11. август 2016.

Присвојни придеви

Присвојни придеви настају од именица и то најчешће од заједничких и властитих.
1. Ако се присвојни придев изведен од властите именице завршава на -ов, -ев, -ин, пише се великим словом.
Марко - Марков
Станоје - Станојев
Јована - Јованин
2. Ако се присвојни придев изведен од властите именице завршава на -ски, -чки, -шки, пише се малим словом.
Шапине - шапљански
Орешковица - орешковачки
Чешка - чешки
3. Ако је присвојни придев изведен од именице која у основи има сугласник Ј, онда се тај сугласник задржава и у писању придева. На пример: шумадијски, бактеријски, армијски...