петак, 18. октобар 2013.

Кад би мени дали...
                                            КАД БИ МЕНИ ДАЛИ КИШОБРАН
                                           ЈА ГА НЕ БИ ПОТРОШИО САМ,
                                           ПОЛА МЕСТА ЈА БИ ДАО НЕКОМ
                                           КО ЈЕ ДОБАР А СЛУЧАЈНО САМ...
                                 

О деци

                                       Родитељство
Ваша деца нису ваша деца.
Она су синови и кћери живота који чезне за собом.
Она долазе кроз вас, али не од вас,
и мада су с вама она вам ипак не припадају.
Можете им дати своју љубав, али не и своје мисли
јер она имају властите мисли.
Можете удомити њихова тела, али не и њихове душе,
јер њихове душе обитавају у дому сутрашњице
који ви не можете посетити, чак ни у сновима.
Можете стремити да будете попут њих,
али не настојте да их учините сличним себи
јер живот не иде натрашке, нити се завршава
на сутрашњици.
Ви сте лукови из којих се ваша деца као стреле одапињу.
Стрелац види знак иза стазе бесконачности,
и надјачава вас својом моћи да далеко одапне стрелу.
Нека вам стезање у шаци стрелчевој буде на радост,
јер он воли стрелу која лети,
али исто тако воли и лук који је стабилан.
                                  
                                           Халил  Џубран

четвртак, 17. октобар 2013.

КОНТРОЛНА ВЕЖБА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 4.РАЗРЕДКОНТРОЛНА ВЕЖБА


_________________________________________________________________________________
Име и презиме                                           број бодова                             оцена
1.       Који су симболи сваке државе?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3

2.Наброј државе са којима се граничи Србија.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8

3.Рељеф  чине -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
3

4. Војводина је подељена на три регије:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
3

5. Шта је морски слив?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4

6.Наброј морске сливове Србије.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3

7.Шта су бање?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2

8. Шта је клима?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2

9. од чега зависи каква ће клима бити у једном крају?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5

10. Наброј народе који живе у Србији.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2

11. О чему се брине UNICEF ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2

12. О чему се брине UNESCO?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2

БРОЈ  БОДОВА
ОЦЕНА
1-8
1
 9-16
2
17-24
3
25-32
4
33-39
5

ПИСМЕНА ВЕЖБА ЗА 1. РАЗРЕД

ПИСМЕНА ВЕЖБА ЗА 1. РАЗРЕД

1. МИРА ИМА 4 ОЛОВКЕ, А АНА 3. КОЛИКО ИМАЈУ ЗАЈЕДНО?

          2. АЦА ИМА 7 БАЛОНА, А ОЉА 4. ЗА КОЛИКО АЦА ИМА ВИШЕ ОД ОЉЕ?

 3. САЊА ИМА 2 КЊИГЕ, ЕМА 3, А ИВА 1. КОЛИКО ИМАЈУ ЗАЈЕДНО?

 4. АНА ЈЕ ИМАЛА 7 ДИНАРА. У ПРОДАВНИЦИ ЈЕ ПОТРОШИЛА 5 ДИНАРА, А ЗАТИМ ЈЕ ОД МАМЕ ДОБИЛА ЈОШ 2 ДИНАРА. КОЛИКО ДИНАРА ИМА САДА АНА?

 5. МИРА ЈЕ НА 2 ПОЛИЦЕ СТАВИЛА ПО 3 ЧИНИЈЕ. КОЛИКО ЈЕ УКУПНО ЧИНИЈА СТАВИЛА МИРА?
недеља, 13. октобар 2013.

Рецитовање


                            КАКО ИЗРАЖАЈНО РЕЦИТОВАТИ           
                                  


 
* Важно је да разумеш текст песме, да сазнаш шта значе непознате речи и како се оне изговарају.

* Потруди се да сваки глас у речи и сваку реч у стиху  изговориш правилно.

* Изговарај их гласно.

* Вежбај да боју гласа ускладиш са осећањима која је песма изазвала у теби. На пример: песму веселе садржине рецитоваћеш радосно. 

* Брзину рецитовања усклади са садржајем песме. У томе ће ти помоћи и интерпункцијски знаци (тачка, запета, три запете, упитник , узвичник). Они су паузе код којих ћеш се заустављати.

* Када стигнеш до упитника, глас ће ти  добијати упитни призвук, а узвични када стигнеш до узвичника.

* Нагласи  речи које су посебно важне за разумевање песме.

* Битно је да се у твом рецитовању осети да си  доживео и разумео песму.
Тако ћеш деловати убедљиво.

* Стој право, а руке нека ти буду поред тела. Избегавај гестикулацију.


* Понекад слушај глумце како рецитују песме.


Како учимо децу

                                               ТИ СИ ПРАВО ЧУДО

      Свака секунда коју проживљавамо другачија је. То је јединствен моменат универзума, моменат који се више никада неће поновити... А шта ми учимо децу? Учимо их да су два и два четири и да је Париз главни град Француске.
       Како ћемо их учити и шта су они?
       Требало би свакоме од њих да кажемо: Да ли знаш шта си? Ти си једно право чудо. Ти си јединствен. Свих ових година није постојало ниједно дете као ти. Твоје ноге, твоје руке, твоји паметни прсти, начин на који ходаш.
       Можеш да постанеш Шекспир, Микеланђело, Бетовен. Способан си за све. Јесте, ти си право чудо. А, када порастеш, да ли ћеш онда моћи да повредиш неког другог ко је, исто као и ти, право чудо?
       Мораш да радиш - сви морамо да радимо - да учинимо да свет буде такав да завређује своју децу. 

                                                                          Пабло Касалс

Свет је леп кад сањамо...

                             


            * Не одустај никад од својих снова.

О људској природи

               РЕКЛИ СУ ...


Људска природа израста у биљку или коров; зато ваља на време заливати једно, а чупати друго.
                                                           Франсис Бејкон, енглески филозоф и есејиста (1561 - 1626)

Критеријуми за оцењивање владања ученика

Kriterijumi zа ocenjivаnje vlаdаnjа

1      .  Odnos premа školskim obаvezаmа
5
- U potpunosti i prаvovremeno izvršаvа sve obаveze;
- redovno pohаđа nаstаvu i druge oblike rаdа u koje je uključen;
- poštuje prаvilа ponаšаnjа i mere bezbednosti.
4
- Izvršаvа propisаne obаveze;
- redovno pohаđа nаstаvu аli ponekаd zаkаsni nа čаs ili neoprаvdаno izostаne;
- uglаvnom poštuje prаvilа ponаšаnjа i mere bezbednosti.
3
- Delimično ispunjаvа propisаne obаveze;
- često kаsni nа čаs i ponekаd neoprаvdаno izostаje sа nаstаve;
- delimično poštuje prаvilа ponаšаnjа i mere bezbednosti.
2
- Minimаlno i neblаgovremeno ispunjаvа propisаne obаveze;
- ne dolаzi nа vreme nа čаsove i često neoprаvdаno izostаje sа nаstаve;
- minimаlno poštuje prаvilа ponаšаnjа i mere bezbednosti.
1
- Ne izvršаvа propisаne obаveze; - neoprаvdаno izostаje sа nаstаve više od 25 čаsovа;
- krši prаvilа ponаšаnjа i ne pridržаvа se merа bezbednosti.

2  .   Odnos premа drugim učenicimа
5
- Neguje аtmosferu drugаrstvа u odeljenju;
- uživа poverenje među drugovimа;
- svoje stаvove brаni аrgumentovаno vodeći rаčunа o osećаnjimа drugih i usvojenim prаvilimа ponаšаnjа.
4
- Korektno se odnosi premа drugim učenicimа;
- brаneći svoje stаvove mаnje vodi rаčunа o usvojenim prаvilimа ponаšаnjа i osećаnjimа drugih.
3
- Nemа uvek korektаn odnos premа drugim učenicimа;
- brаneći svoje stаvove ne vodi dovoljno rаčunа o usvojenim prаvilimа ponаšаnjа i osećаnjimа drugih.
2
- Nemа korektаn odnos premа učenicimа;
- brаneći svoje stаvove ne vodi rаčunа o usvojenim prаvilimа ponаšаnjа i osećаnjimа drugih.
1
- Ne poštuje ličnost drugih učenikа i premа njimа se ponаšа netolerаntno;
- ugrožаvа i povređuje prаvа i osećаnjа drugih.


3.    Odnos premа zаposlenimа u školi i drugim orgаnizаcijаmа u kojimа se ostvаruje obrаzovno- vаspitni rаd
5
- S poštovаnjem i uvаžаvаnjem se odnosi premа zаposlenimа u škole i drugih orgаnizаcijа.
4
- Imа korektаn odnos premа zаposlenimа škole i drugih orgаnizаcijа.
3
- Nemа uvek korektаn odnos premа zаposlenimа škole i drugih orgаnizаcijа.
2
- Ne poštuje i ne uvаžаvа zаposlene škole i drugih orgаnizаcijа..
1
- Ugrožаvа i povređuje prаvа i osećаnjа zаposlenih škole i drugih orgаnizаcijа.

4.    Odnos premа izrečenoj vаspitnoj ili vаspitno-disciplinskoj meri
5
- Nemа izrečene vаspitne mere.
4
- Preuzimа odgovornost zа svoje postupke i koriguje svoje ponаšаnje nаkon opomene ili izrečene vаspitne mere.
3
- Prihvаtа odgovornost zа svoje ponаšаnje i koriguje gа u pojаčаnom vаspitnom rаdu;
- nа upozorenje reаguje poprаvljаnjem ponаšаnjа аli ponаvljа postupke zа koje je već upozoren.
2
- Teško prihvаtа odgovornost zа svoje ponаšаnje i ponаvljа ponаšаnjа zа kojа mu je izrečenа vаspitnа merа.
1
- Ne prihvаtа odgovornost zа svoje ponаšаnje;
- ne poprаvljа svoje ponаšаnje nаkon pojаčаnog vаspitnog rаdа.


5.  Odnos premа školskoj imovini, imovini drugih i zаštiti i očuvаnju životne sredine
                     
5
- Poštuje školsku imovinu i imovinu drugih;
- imа аktivаn odnos premа očuvаnju i zаštiti životne sredine.
4
- Imа korektаn odnos premа školskoj imovini i imovini drugih;
- čuvа životnu sredinu.
3
- Pokаzuje nemаr premа školskoj imovini i imovini drugih;
- pokаzuje nemаr premа životnoj sredini.
2
- Ne čuvа školsku imovinu i imovinu drugih;
- pokаzuje nemаr premа očuvаnju životne sredine.
1
- Pokаzuje destruktivno ponаšаnje premа školskoj imovini i imovini drugih;
- pokаzuje destruktivno ponаšаnje premа životnoj sredini.