Закони и правилници

14. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
22. ДА ЛИ СТЕ БАШ ВИ ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК?
23.РАД У ИНОСТРАНСТВУ
24.ШТА СВАКИ НАСТАВНИК ТРЕБА ДА ЗНА
25.ПРОГРАМ ОГЛЕДА
26.КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 2014/2015.
27.СТАНДАРДИ КОМПЕНТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
28.ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
29.ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

30.ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину
СМАЊЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСЛА У ШКОЛАМА
ПЛАЋАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА У 2016.
КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ЗА 2015/2016.ГОДИНУ
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
ЗАКОН О УЏБЕНИЦИМА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ
СПИСАК ПРОГРАМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИК ЗА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. И 2017/18.ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О НОРМИ ЧАСОВА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

КАЛЕНДАР РАДА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.ГОДИНИ

КАТАЛОГ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. И 2017/2018.

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
САМОВРЕДНОВАЊЕ
ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНИХ ИСПРАВА
Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР, РАСПУСТИ И ПРАЗНИЦИ

ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Каталог програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2018/2019.ГОДИНУ

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I OSTVARIVANJU NASTAVE U PRIRODI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!