среда, 22. април 2015.

Реченица

Реченица је скуп речи (или само једна реч) који има одређено значење или написана мисао. Реченицом најчешће саопштавамо своје мисли, осећања и обавештења.
Према значењу реченице се деле на:
обавештајне, упитне, узвичне, заповедне и жељне.

Обавештајне реченице су реченице којима су дата обавештења о неким догађајима, радњама или појавама. На крају обавештајних реченица налази се тачка.

Упитне реченице су реченице помоћу којих су постављена разна питања. На крају упитних реченица налази се упитник.
 
Узвичне реченице су реченице у којима су исказана нека осећања, лепа или ружна. На крају узвичних реченица налази се узвичник.

Заповедне реченице су реченице у којима је исказана нека заповест, наредба, забрана, дозвола или молба. На крају заповедних реченица налази се тачка (молба, слаба заповест) или узвичник (строга заповест).

Жељне реченице су реченице у којима је исказана жеља да се нешто оствари. На крају жељних реченица налази се узвичник.

Према саставу реченице се деле на:
просте  и сложене.

Просте реченице су реченице у којима има само један предикат. Оне могу бити просте непроширене и просте проширене реченице. Просте непроширене реченице су реченице које имају само главне реченичне чланове , предикат и субјекат. Просте проширене реченице су реченице које поред главних реченичних чланова имају и још неки додатак. Додаци у просто проширеној реченици могу бити именски и глаголски додаци.

Проста непроширена реченица:
Немања седи.
Проста непроширена реченица: Мој син Немања седи на столици.

Сложене реченице су реченице које се састоје од две или више простих реченица, односно то су реченице које имају два или више предиката.

Сложена реченица: Немања седи и чита новине.

Обавештајне реченице

Дува ветар.
Девојчица плете венац од маслачка.
Марија тренира одбојку.

Упитне реченице

Да ли сте вежбали читање?
Колико је сати?
Како се осећаш данас?

Узвичне реченице

Јао, просула сам кафу!
Ти си најбољи тата на свету!
Ура, победили смо!

Заповедне реченице

Донеси ми папир и оловку.
Додај ми телефон.
Стани!
Не дирај то!

Жељне реченице

Срећан ти рођендан!
Проклет био!
Срећно на контролном!


Počalji