понедељак, 3. новембар 2014.

Царство живих бића


Једначине и неједначине - 3.разред


КОНТРОЛНА ВЕЖБА
____________________________      ____________          ______________
(Име и презиме)                                      (Број бодова)                 (Оцена)
1.Израчунај:
243  + 328=________    591+243=_________     315+537=________    389+435=_________
 
 4

2. Израчунај:
265 - 132=______   283 - 128=_______      378 - 253=_________      458 - 274=________
 
4

3.Реши једначине и провери тачност решења:
X + 248 = 567               316 + x = 405           400 – x = 122                 x – 358 = 427

8


4. Реши неједначине:
X + 20 < 26                                19 – x > 13                               25 + x > 50                    x – 5  < 10


12


                     
Број бодова
Оцена
0 - 6
1
7 - 12
2
13 - 17
3
18 - 23
4
24 - 28
5