Образовни стандарди

4. Стандарди компетенције за професију наставника...

5.СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 1.РАЗРЕДА

6.МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈУ 1 РАЗРЕДА
7.СВЕТ ОКО НАС - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 1.РАЗРЕДА

8. СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ  ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2.РАЗРЕДА

9.МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2.РАЗРЕДА
10. СВЕТ ОКО НАС - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 2.РАЗРЕДА

11.СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

12.МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА
13.ПРИРОДА И ДРУШТВО - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 3.РАЗРЕДА

14.СРПСКИ ЈЕЗИК - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 4.РАЗРЕДА

15.МАТЕМАТИКА - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 4.РАЗРЕДА
16.ПРИРОДА И ДРУШТВО - СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА НА КРАЈУ 4.РАЗРЕДА

17. ПРИМЕНА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У СВАКОДНЕВНОМ НАСТАВНОМ РАДУ

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!