петак, 3. октобар 2014.

Да се подсетимо...

Дечја недеља


          РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

                       Понедељак
*Цртање кредама у боји у школском дворишту
*Украсимо "Дрво дечјих права"
                       Уторак
*Колачићи
                       Среда
* "Од срца на дар"
                       Четвртак
*Заједничка активност са родитељима - прављење лутака
                       Петак
*Бициклијада
   среда, 1. октобар 2014.

Обавештење о избору школа које ће учествовати у Програму огледа


Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја (решење број 119-01-00129/2014-09) формирана је Комисија која је изабрала 122 школе ( 79 основних школа, 8 гимназија и 36 средњих стручних школа) које ће током школске 2014/2015.године учествовати у Програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компентенција у основном и средњем образовању и васпитању. Програм огледа ће бити реализован путем разноврсних обука запослених у школи ( директора, стручних сарадника и наставника) и активности које школа спроводи у току свакодневног образовно-васпитног рада, а у складу са Правилником о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компентенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница ( "Просветни гласник РС", број 11/2014).
Обавештење о избору за учешће у Програму огледа, школе су добиле преко надлежних Школских управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


                          СПИСАК ШКОЛА

Политикин забавник


                http://politikin-zabavnik.rs/pz/novibroj
             Читајте бесплатно Политикин забавник.