понедељак, 22. фебруар 2016.

Умањено и увећано значење речиДеминутив или умањеница је именица која има умањено значење. Настаје додавањем префикса или суфикса (творбених наставака) на основни облик или корен именице. Својим обликом деминутиви могу бити исти, или слични, хипокористицима.
Хипокористици су подгрупа деминутива. Користе се из милоште: мама - мамица.
Важно!
Када се обраћамо беби, једино тада се дивимо рукицама и ногицама.
Нема палатализације која је обавезна у свим другим примерима: ручица, ножица.

Грађење деминутива
У српском језику деминутиви се углавном граде додавањем суфикса:  -ић, -ак, -ица, -енце.
Примери деминутива
колач - колач + ић = колачић
цвет - цвет + ак = цветак
кућа - кућа + ица = кућица                        
дете - дет + енце = детенце
Аугментатив или увећаница
је именица која има увећано значење. Најчешће настаје додавањем префикса или суфикса на основни облик или корен именице. Својим обликом аугментативи могу бити идентични пејоративима, а функционално су супротни деминутивима. Аугментативи постоје и као стилска фигура.
Подгрупу аугментатива или увећаница  чине пејоративи и то су речи које у себи крију погрдно значење.
Грађење аугментатива
У српском језику граде се од корена именице и различитих суфикса, на пример: -ина, -етина,    -урина, -ерда.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!