понедељак, 7. март 2016.

Акценти нису проблем!

Акценат је издвајање и истицање одређеног слога у оквиру речи.
Српски језик има четири акцента који се разликују по трајању и тону: дугосилазни, краткосилазни, дугоузлазни и краткоузлазни. Уз то постоји и продужено трајање акцента.

Правила акцентовања:
1. На једносложним речима увек је силазни акценат, дуг или кратак.
2. На првом слогу двосложних и вишесложних речи може стајати било који акценат.
3. На унутрашњем слогу тросложних и вишесложних речи могу стајати само узлазни акценти.
4. На последњем слогу двосложних и вишесложних речи не може стајати ни један акценат.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!