среда, 28. децембар 2016.

Врсте речи
Реч је скуп гласова или само један глас који има неко значење. Речима најчешће саопштавамо своје мисли, осећања и обавештења.
Неке речи у нашем језику се мењају, а неке не.
Речи које мењају свој облик називамо променљиве речи.
Речи које остају у истом облику називамо непроменљиве речи.
У српском језику постоји десет врста речи, пет променљивих и пет непроменљивих.
Променљиве врсте речи су:
 именице, заменице, придеви, глаголи и бројеви.
Непроменљиве врсте речи су:
 предлози, прилози, узвици, везници и речце.

Именице су променљиве врсте речи којима се именује неко биће, предмет или појава.
Заменице су променљиве врсте речи којима се замењују имена бића, предмета и ствари, тј. замењују се именице, придеви и бројеви.
Придеви  су променљиве врсте речи које стоје уз именицу и ближе је одређују, односно означавају неку од особина именице уз коју стоје.
Глаголи су променљиве врсте речи које означавају радњу, стање у коме се неко или нешто налази или збивање у природи.
Бројеви су променљиве врсте речи које означавају колико има нечега и које је нешто по реду.


Предлози су непроменљиве врсте речи које изражавају однос између бића, ствари и појава и утичу на падеж речи уз коју стоје. Стоје уз именице и заменице.
Прилози су непроменљиве врсте речи које означавају место, време, начин, узрок или количину вршења радње. Стоје уз глаголе.
Узвици су поједини гласови или скупови гласова којима се изражавају лична осећања или расположења.
Речце су речи које изражавају лични став говорника према ономе што говори.
Везници су речи које служе као везе између појединих речи у реченици, као и веза између реченица.
Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!