петак, 21. фебруар 2020.

Пројектна настава за 2.разред - друго полугодиште
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 2.разред
Фебруар, март, април, мај и јун   школска 2019/2020.
Циљ пројекта: Оспособљавање ученика за стицање основних дигиталних компентенција, оспособљавање ученика за безбедно коришћење Интернета, оспособљавање ученика за начине и самостално коришћење истог за самостално учење
Назив пројекта: НАША ДИГИТАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
Садржај
Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација

21. Мој дан кроз фотографије
22.  Фотографисао/ла сам од куће до школе
23. Фотографисао/ла сам моје биљке и животиње
24.Умем да правилно напишем SMS поруку
25.Учимо да претражујемо Интернет
26.Учимо школске предмете са јутјуба


Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт


Циљ пројекта: Оспособљавање ученика за стицање смисла за шалу, креативно изражавањеи неговање љубави према празницима
Назив пројекта: ОПЕТ КРЕЋЕ ПРОЛЕЋЕ
Садржај


Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација
27.Априлили
28.Осликавање саксија
29.Радујемо се Ускрсу
30.Од семенке до биљке
31.Садимо цвеће
32. Уређујемо учионицу
33. Лековито биље
34. Креирамо ципеле за шетање кроз снове

Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик: препозна и именује жива бића различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.
Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт


Циљ пројекта:Оспособити ученике да умеју да цене свој рад
Назив пројекта: ТО СМО МИ
Садржај


Исходи
Активности, методе,облици
Средства
Међупредметне
компентенције
Евалуација, самоевалуација
35. Ђачки бувљак
36. Израда паноа, РР презентације, фото албума, филмског записа...

Српскијезик: Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; обликује усмено описује ствари из непосредног окружења; бира и користи одговарајуће  речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
 Зна да правилно напише датум. 
Свет око нас:
Сарађујеса вршњацима у заједничким активностима;
Зна своја права и обавезе;
Поштује старије особе;
Уважава и разуме различитост полова;
Математика: уме да реши проблеме из свакодневног живота;
Енглескијезик различитог пола и старосне доби;
Ликовна култура:
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.
Музичка култура: пева по слуху песме различитог садржаја и расположења.
Физичко и здравствено васпитање: правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања.: препозна и именује жива бића

Посматрање
Разговор, истраживање,игра
Цртањеиписање
Индивидуа­лниподстицај
Аналитичко-синтетичка
Индивидуалнигрупнитандемфронтални
·         самостално проналажењеи нформација;
·         способност решавањапроблема;
·         самостално учење;
·         рад у групи,
сарадњу;- критичкиоднос према властитом и туђем раду;                                        


Компетенција за учење;
 одговорно учешће
 у демократском друштву;
 естетичке компетенције; комуникације;
одговорном односу према околини; одговорном односу према здрављу;
одговоран однос према особама другог пола и старијим особама;
решавање проблема;
дигитална компетенција;

Ученички радови
посматрање
праћење ангажовања ученика
Белешке
презентације ученичких радова другима
Самопроцена, вршњачко вредновање, запажања родитеља,
фотографије, видео записи, блог и Фејсбук страница, школски сајт

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!