среда, 19. март 2014.

Вежбање математике 4.разред


Једначине и неједначине са сабирањем, одузимањем и множењем

1.Реши једначине и провери тачност решења:
12 784 -Х= 8 594  
__________________     __________________  __________________
43 981 +Х= 96 485         
__________________    __________________    __________________ 
557 823-Х= 47 573
__________________    __________________    __________________ 
64 743 + Х = 3 428 185
__________________    __________________    __________________ 

2. Реши неједначине и провери тачност решења:
Х ∙ 17 >7 650
__________________    __________________    __________________ 
128 ∙Х > 4992
__________________    __________________    __________________ 
Х∙ 482 < 264 136
__________________    __________________    __________________ 
978 ∙Х < 240 588

__________________    __________________    __________________  


3. У фабрици кекса  произведено је 327 649 кг. кекса. У току недељу дана продата је нека количина кекса и остало је још 98 857 кг. кекса. Колико килограма кекса је продато те недеље?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ако неке бројеве помножимо бројем 738 добићемо бројеве мање од 3 678 930. Који су то бројеви?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ако број 839 помножимо неким бројевима добићемо бројеве који су већи од броја 438 797. Који су то бројеви?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!