среда, 19. март 2014.

Физичко васпитање у неподељеној школи

Колегиница Сузана Симић ради у неподељеној школи. Она је дошла на идеју како да слободну учионицу уреди и опреми  да би са ученицима могла да изводи наставу физичког васпитања. Ово је њена припрема угледног часа у посебно адаптираној учионици за извођење наставе физичког васпитања. Час је веома успешно одржан као и сви претходни у новој сала-учионици. Треба се само сетити и направити нешто ново од онога што већ имамо. Све честитке младој и креативној колегиници


Школа:
Основна школа „Моша Пијаде“ Мало Црниће
Датум:
18. 3. 2014.
Предавач:
Сузана Симић
Наставни предмет:
Физичко васпитање
Час по реду:
75.
Разред и одељење:
1/3
2/3
3/3
4/3
Наставна тема:
Вежбе на тлу и справама
Вежбе на тлу и справама
Вежбе на тлу и справама
Вежбе на тлу и справама
Наставна јединица:
Полигон (савладавање низа препрека)
Савладавање препрека различитим кретањима

Полигон препрекапрескакање препрека у низу
Елементарне и штафетне игре са полигоном препрека
Тип часа:
увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
Оперативни задаци и циљ часа:
Подстицање раста, развоја и правилног држања тела. Развој и усавршавање моторичких способности. Проширивање кретног искуства узастопним прескакањем, развијање спретности, издржљивости и снаге мишића ногу (репетитивне снаге). Даље овладавање рационалним начинима кретања и јачање мишића кроз комбиноване задатке. Примена научених кретања у такмичарским условима. Примена практичних знања. Формирање морално-вољних квалитета личности. Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
Облици рада:
фронтални рад, индивидуални рад, рад у паровима
Наставне методе:
демонстративна, метода практичних  радова, дијалошка, метода посматрања, игровне активности
Справе и реквизити:
клупа, обручи, чуњеви,  лоптице, кутије, вијаче, струњаче
Наставна средства:
стројеве вежбе, комплекс вежби обликовања, елементарне игре
Наставни објекат:
Посебно адаптирана учионица за извођење наставе физичког васпитања
Иновативни модели рада:
Корелативна и интегративна настава
Корелација:
Свет око нас, Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Природа и друштво
Евалуација часа:


Уводни део часа
-          3 минута
-          Организовани одлазак ученика на вежбалиште.
-          Припрема опреме и реквизита за рад на часу.
-          Седање ученика на своја места, простирке предвиђене за извођење вежби загревања и обликовања, спортски поздрав.
Припремни део часа
-          10 минута


Вежбе загревања и обликовања
Вежбе за врат
-          почетни став турски сед, руке на коленима и на 1. отклон главом на леву страну, а на 2. отклон главом у десну страну (8 пута)
-          почетни став турски сед, руке су на коленима и на 1. претклон главом напред, а на 2. заклон главом назад (8 пута)
Вежбе за руке и рамени појас
-          став усправан, пруженим рукама чеони кругови (8 пута)
-          зибање рукама назад, прво у погрчењу на 1-2, па у одручењу на 3-4 (8 пута)
-          став усправан, руке су у одручењу, на 1 спајање дланова изнад главе, на 2 иза леђа
-          став усправан, руке су у одручењу, на 1 спајање дланова испред себе, на два иза леђа
Вежбе за труп
-          Став усправан, руке ослоњене о бокове, засуци трупа улево на 1-2, и удесно на 3-4 (8 пута)
-          Почетни став лежећи на леђима, са узручењем на 1 заклон трупом што више од подлоге, на 2 враћање у почетни положај.  (8 пута)
-          Став спојени, приручити,  руке испружене, тело савијено, на 1дохватити прсте на ногама, на 2 вратити руке изнад главе, узручење (8 пута)
Вежбе за ноге
-          Почетни положај лежећи, на леђима, руке приручене и ногама симулирати вожњу бициклом
-          Почетни положај усправан, став спетни, руке предручене. Почети чучањ и вратити у почетни став.
-          Став седећи, ноге испружене, заручити и ослонити се рукама на тло. Десну испружену ногу подићи до вертикале и спустити је, а затим то поновити левом ногом.
Мотивациони део часа
-          5 минута
Успостављање корелације са предметима уз кратко понављање садржаја
1.      Разред – Математика, Свет око нас
-          Класификација предмета према својствима: Разликовање предмета у односу на жива бића. Разликовање предмета по боји. Разликовање предмета по величини. Оријентисање у простору. Одређивање положаја предмета према себи и према другим предметима.
2.      Разред – Свет око нас
-          Оријентисање у простору. Одређивање положаја предмета према себи и према другим предметима. (горе-доле, лево-десно, испред-иза)
3.      Разред – Природа и друштво
-          Оријентисање у простору. Одређивање положаја предмета према себи и према другим предметима. (горе-доле, лево-десно, испред-иза)
4.      Разред - Природа и друштво
-          Оријентисање у простору. Одређивање положаја предмета према себи и према другим предметима. (горе-доле, лево-десно, испред-иза)
Главни део часа
-          20 минута
Постављање полигона са справама и реквизитима тако да полигон буде прилагођен свим узрастима тј. групама по разредима. Ученици су подељени у 4 групе. Сваки разред чини једну групу. Задаци су подељени по нивоима сложености , тако да задаци крећу од једноставнијих до сложенијих структура извођења.

1.      Задатак – 1. Група – 1. Разред

·         Ученик креће са обележеног места
-          Прескаче клупу
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Из обруча узима црвену лоптицу
-          Прескаче вијачу
-          У обруч оставља црвену лоптицу а узима жуту
·         Враћа се назад
-          Провлачи се испод вијаче
-          Провлачи се испод клупе

2.        Задатак – 2. Група – 2. Разред

·         Ученик креће са обележеног места
-          Прескаче клупу
-          Узима обруч са клупе и котрља га кроз полигон
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Из корпе узима црвену лоптицу
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Прескаче вијачу
-          У корпу оставља црвену лоптицу а узима жуту лоптицу
-          Оставља обруч
·         Враћа се назад
-          Провлачи се испод вијаче
-          Провлачи се испод клупе

3.      Задатак  – 3. Група – 3. Разред

·         Ученик креће са обележеног места, на равној површини (пластичном тањиру) носи лоптицу (жуту)
-          Прескаче клупу
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Из корпе узима црвену лоптицу а оставља жуту лоптицу
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Прескаче вијачу
-          У корпу оставља црвену лоптицу а узима жуту лоптицу
·         Враћа се назад
-          Провлачи се испод вијаче
-          Провлачи се испод клупе

4.      Задатак  – 4. Група – 4. Разред

·         Ученик креће са обележеног места, на равној површини (пластичном тањиру) носи 2 лоптице (жуте)
-          Прескаче клупу
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Из корпе узима црвене лоптице а оставља жуте лоптице
-          Обилази чуњ са десне стране
-          Обилази чуњ са леве стране
-          Прескаче вијачу
-          У корпу оставља црвене лоптице а узима жуте лоптице
·         Враћа се назад
-          Провлачи се испод вијаче
-          Провлачи се испод клупе


Завршни део часа
·         7 минута
Елементарна игра „Несташни балони“
-          Ученици су подељени у парове, сваки пар има балон који држи између лица/глава, на задату музику они играју/плешу тако да прођу све постављене  чуњеве а да не оборе ниједан од њих.

Елементарна игра „Ћорава бака“
-          Ученик креће са обележеног места са повезом на очима, треба да стигне до задатог циља уз помоћ другог ученика који му координира и уз његове наговештаје треба да прође постављене препреке.


  • Евалуација часа од стране ученика, брзо формирање два скупа, оних којима се свиђа час и оних који нису уживали на часу.
  • Скупљање реквизита
  • Врста, спортски поздрав, организован одлазак ученика са вежбалишта.

Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!