четвртак, 22. август 2013.

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА

   
                   
   ИНТЕГРАТИВНА  НАСТАВА

     Интегративна настава подразумева стварање смислених веза између сличних аспеката различитих дисциплина. Овакав приступ настави тражи активног ученика. Ученици у оваквој настави решавају проблем, постављају питања и траже одговоре у својој околини и и окружењу. Уместо да се свет и знање вештачки деле на предмете и дисциплине, у овој настави они су целина и тако се и проучавају . У оквиру сваке појединачне дисциплине ученик остварује дубину и фокусираност , а интегративност му нуди ширину контекста и примену знања из једне области у другу тј. функционално знање.

Ово омогућава један целовити контекст за учење који води ка већој могућности да се направе и запамте везе и да се решавају проблеми. Мозак најбоље стиче и памти информације када када су оне повезане у смислену мрежу значења.Традиционална школа не може да оспособи и припреми ученике за савремени свет у којем се великом брзином стварају нова знања и настају нове интегрисане дисциплине. Интернет револуција и развој науке и технике, а нарочито електронске технологије мењају начин на који се организујемо и тражимо знања активно мењајући линеарне моделе учења за хипертекст који брише границе међу дисциплинама.  Савремено тржиште рада тражи младе људе оспособљене да се носе са мултидисциплинарношћу посла а управо то нуди ова врста наставе.С обзиром да код нас не постоји национална стратегија , интеграција се реализује преко званичног плана и програма и остављена је појединцима и њиховом ентузијазму .
Нема коментара:

Постави коментар

Очекујем ваше коментаре!